Crep

Tradicionalan građevinski materijal od pečene gline. Crep delimo u dve kategorije:

Presovani crep – koristi se za pokrivanje krovova sa nagibom. Zahvaljujući dvostrukim filcovima, ova vrsta crepa omogućava bolje zaptivanje krovne površine, čime su otklonjeni faktori da može doći do prodiranja kiše usled jakog vetra i zavejavanja suvim snegom. U ovu grupu spadaju još i specijalni crepovi (antenski, snegobranski, završni, ventilacioni, itd.)

Vučeni crep – “Biber crep” takođe se koristi za pokrivanje krovova sa nagibom. Najviše se koristi za postavljanje na izrazito kosim nagibima krova, gde se njegov izgled postavlja ispred funkcionalnosti.

Na našem stovartištu nudimo ove proizvode sledećih proizvođača :

Comments are closed.